Mobile Menu

Fromage de Herve

AOP

WAT BETEKENT AOP?

AOP staat voor ‘Appellation d'Origine Protégée’ of beschermde oorsprongsbenaming (BOB).  Het is één van de drie labels die in het leven werden geroepen door de Europese Unie en die de authenticiteit garanderen van regionale voedingsproducten. Zij beschermen deze producten ook tegen onrechtmatig gebruik van de naam. De label AOP-BOB trad in voege in 1992.

De AOP wijst op een product waarvan de productie, de verwerking en de afwerking plaats moeten vinden in een bepaalde geografische streek en met gebruik van erkende en vastgelegde methodes.

 

DE AOP TOEGEPAST OP DE KAAS VAN HERVE

De kaas van Herve kreeg zijn beschermde oorsprongsbenaming in 1996, een verdiende erkenning en de enige kaas in België die er mag mee uitpakken! Om erkend te worden als kaas van Herve moet de kaas beantwoorden aan drie hoofdvoorwaarden : 

  • Hij moet geproduceerd worden in de streek die men het Land van Herve noemt (die zone is in het zuiden begrensd door de Vesder, in het noorden door Nederland, in het westen door de Maas en in het oosten door Duitsland). Het is de streek in de provincie Luik die men ‘tussen-Vesder-en-Maas’ noemt, een streek waar frisgroen gras en koemelk de toon aangeven... Verschillende elementen maken van het Land van Herve de enige plaats waar de authentieke kaas van Herve kan geproduceerd worden (meer bepaald door een specifieke microflora, de linens bacterie).
  • Hij moet geproduceerd worden met melk uit het Land van Herve.
  • Hij moet geproduceerd worden volgens een precieze, erkende en vastgelegde methode.

AOP ZONE IN BELGIË :

Video

Top of the page
Back to the top of the page